Sabtu, 06 April 2013

pesan dari kematian

Neng...neng... neng....ora neng kene.
Dumunging urip manungsa iku tinitahakke dening Sang Hyang Murbeng Dumadi.
Nong...nong... nong...uga ora neng kono.
Dumunging urip manungsa iku tinitahake dening Sang Hyang Murbeng Dewata.
Nanging...nanging...nanging...
Dumunging urip manungsa iku, ngeningake cipta, mandeng pucuking grana sraya nutupi babahan hawa sanga lan mannembah marang Sang Hyang Agung..

artinya:
Dunia bukan tujuan hidup manusia yang diperintahkan Yang Maha Pencipta Alam Semesta.
Kematian bukan tujuan hidup manusia yang diperitahkan Yang Maha Kuasa.
Namun, tujuan hidup manusia yang sesunggguhnya adalah mengheningkan cipta, mawas diri dan selalu menutup lobang badan yang sembilan, semua itu dalam rangka berbakati kepada Sang Maha Besar.